FICTION FACTORY: FEELS LIKE HEAVEN

There are happy synthpop songs. There are sad synthpop songs. And there are synthpop songs that instantly bring you to tears.

Ketahuan Lip Sync, Anjinc!

Ada paling tidak dua sosok yang gemar lari dari tanggung jawab, memilih mencuci tangan, ketika diminta bersikap tegas, menolak menjawab lugas. Yang pertama orang Indonesia: Ebiet G Ade. Yang kedua duo berkebangsaan Jerman: Milli Vanilli.

Scroll to Top